Những câu nói hay trong truyện - Phần 1

"Bất hối thử sinh chủng thâm tình
Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh
Trường hận uyên lữ duy mộng lí,
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh!"

"Trọn đời tình si không hối hận
Cam nguyện lẻ loi chốn mênh mang
Lạnh giá tình xa đơn giấc mộng,
Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng"

Trích: Dị thế tà quân, chương 160: Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!

 

"- Ngươi thích đơn đấu hay quần ẩu ?
- ...???
- Đơn đấu thì một mình ngươi đánh với bọn ta còn quần ẩu thì bọn ta đánh một mình ngươi!"

"Ngươi chọn tiền gian hậu sát,tiền sát hậu gian hay vừa gian vừa sát"

"Tôi không phải là người tùy tiện, tôi mà tùy tiện thì lại không còn là người" 
"Ai bảo cô khiến tôi thất kinh, hôm khác tôi cho cô thụ tinh"
"Tôi rất phản cảm hành vi tình dục trước hôn nhân, phản cảm người khác, không phản cảm bản thân"

Trích: Cực phẩm gia đinh - Lâm Tam/Lâm Vãn Vinh

 

"Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận (Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận)"
"Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu"
"Si tình chỉ vi vô tình khổ"

"Đã biết trước sẽ không có tương lai, nhưng nếu trong tim ấm áp thì dù phía trước có u ám thế nào đi nữa cũng chẳng có gì đáng sợ"

Trích: Tru Tiên - Tiêu Đỉnh

 

"Kể từ sau khi ta biến thành một đống phân liền không ai dám dẫm lên đầu ta nữa... Ài, vô địch thật tịch mịch"

Trích: Ẩn sát - Chương 60: Quảng cáo và sát ý

 

"Ái nhĩ nhất vạn niên - Yêu chàng 1 vạn năm" - Vũ Hinh

Trích: Thần Mộ I - Chương 79: Ái nhĩ nhất vạn niên

 

"Kim sinh vô hối, sinh sinh vô hối, quân ký vô hối, thiếp diệc vô hối, vấn tâm hà tại? Chung quy vô hối, thiên địa vô lạc, sinh tử vô hối, vô hối vấn tâm, vấn tâm vô hối"

Trích: Dị thế tà quân - Chương 621: Vấn tâm! Vô hối

 

Còn tiếp...