Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
2 Kiếm Du Thái Hư
3 Thanh Trà Đạm Phạn
4 Ngã Bản Thuần Khiết
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Loạn Thế Cuồng Đao
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Nhĩ Căn
10 Phương Tưởng

 Kỳ huyễn tu chân

4.259
tien-nghich
809
1.021
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
4.390
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.115
vu-dong-can-khon
1.587
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.814
huyen-thien
592
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
888
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
1.275
Dau-la-Dai-luc