Kỳ huyễn tu chân

7.819
tien-nghich
809
3.233
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
9.281
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.755
vu-dong-can-khon
5.266
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.460
huyen-thien
692
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.195
tien-ma-bien
2.177
duoc-than
613
3.721
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
12.441
Dau-la-Dai-luc