Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
2 Thanh Trà Đạm Phạn
3 Kiếm Du Thái Hư
4 Thiên Tàm Thổ Đậu
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Ngã Bản Thuần Khiết
7 Loạn Thế Cuồng Đao
8 Ô Sơn
9 Thiên Tàm Thổ Đậu
10 Nhĩ Căn

 Kỳ huyễn tu chân

5.413
tien-nghich
809
1.606
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
5.573
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
8.725
vu-dong-can-khon
1.617
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.645
huyen-thien
611
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
1.698
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
3.030
Dau-la-Dai-luc