Kỳ huyễn tu chân

7.533
tien-nghich
809
3.229
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
7.712
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.752
vu-dong-can-khon
5.261
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.624
huyen-thien
688
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.159
tien-ma-bien
2.171
duoc-than
613
2.972
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
11.006
Dau-la-Dai-luc