Kỳ huyễn tu chân

6.800
tien-nghich
809
2.078
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.579
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.469
vu-dong-can-khon
1.821
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
6.875
huyen-thien
635
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
1.786
duoc-than
613
1.752
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
7.413
Dau-la-Dai-luc