Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
2 Thanh Trà Đạm Phạn
3 Kiếm Du Thái Hư
4 Thiên Tàm Thổ Đậu
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Ngã Bản Thuần Khiết
7 Loạn Thế Cuồng Đao
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Nhĩ Căn
10 Ô Sơn

 Kỳ huyễn tu chân

6.140
tien-nghich
809
1.660
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.488
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.195
vu-dong-can-khon
1.808
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.805
huyen-thien
620
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
1.745
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
5.576
Dau-la-Dai-luc