Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
2 Kiếm Du Thái Hư
3 Thiên Tàm Thổ Đậu
4 Thanh Trà Đạm Phạn
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Ngã Bản Thuần Khiết
7 Loạn Thế Cuồng Đao
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Nhĩ Căn
10 Ô Sơn

 Kỳ huyễn tu chân

4.452
tien-nghich
809
1.538
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
5.493
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
8.708
vu-dong-can-khon
1.601
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
4.103
huyen-thien
606
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
1.510
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
1.806
Dau-la-Dai-luc