Kỳ huyễn tu chân

8.486
tien-nghich
809
4.190
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
10.198
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
13.148
vu-dong-can-khon
5.421
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
10.111
huyen-thien
728
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.233
tien-ma-bien
2.186
duoc-than
613
4.108
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
15.188
Dau-la-Dai-luc