Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
2 Kiếm Du Thái Hư
3 Ngã Bản Thuần Khiết
4 Thiên Tàm Thổ Đậu
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Loạn Thế Cuồng Đao
8 Nhĩ Căn
9 Thanh Trà Đạm Phạn
10 Phương Tưởng

 Kỳ huyễn tu chân

4.013
tien-nghich
809
1.016
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
4.345
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.107
vu-dong-can-khon
1.581
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.799
huyen-thien
589
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
759
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha