Kỳ huyễn tu chân

7.075
tien-nghich
809
3.096
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.687
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.717
vu-dong-can-khon
5.256
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.619
huyen-thien
682
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
1.859
duoc-than
613
2.959
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
10.141
Dau-la-Dai-luc