Kỳ huyễn tu chân

8.406
tien-nghich
809
3.264
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
9.434
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
13.135
vu-dong-can-khon
5.365
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.653
huyen-thien
698
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.222
tien-ma-bien
2.178
duoc-than
613
3.783
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
13.858
Dau-la-Dai-luc