Kỳ huyễn tu chân

7.362
tien-nghich
809
3.227
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
7.533
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.721
vu-dong-can-khon
5.258
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.621
huyen-thien
685
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.156
tien-ma-bien
2.165
duoc-than
613
2.964
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
443
10.688
Dau-la-Dai-luc