Tiên hiệp

513
2.965
than-mo-2
285
2.952
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.533
tien-nghich
671
963
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
3.229
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
7.710
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.752
vu-dong-can-khon
1.321
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
791
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.261
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.624
huyen-thien
688
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.158
tien-ma-bien
2.171
duoc-than
613
2.968
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
5.321
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
11.002
Dau-la-Dai-luc