Tiên hiệp

513
2.747
than-mo-2
285
2.847
than-mo
Thần mộ Thần Đông
6.800
tien-nghich
671
818
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
2.084
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.582
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.836
vu-dong-can-khon
1.280
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.821
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
6.892
huyen-thien
636
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
1.811
duoc-than
613
1.762
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
3.323
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
7.425
Dau-la-Dai-luc