Truyện đọc nhiều

6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Loạn Thế Cuồng Đao
9 Ngã Bản Thuần Khiết
10 Thiên Tàm Thổ Đậu

 Tiên hiệp

513
1.826
than-mo-2
285
2.274
than-mo
Thần mộ Thần Đông
5.511
tien-nghich
671
790
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
1.638
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
5.890
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
9.266
vu-dong-can-khon
1.237
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.618
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.687
huyen-thien
612
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
1.703
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
2.342
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
3.377
Dau-la-Dai-luc