Truyện đọc nhiều

6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Loạn Thế Cuồng Đao
10 Nhĩ Căn

 Tiên hiệp

513
1.294
than-mo-2
285
1.620
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.013
tien-nghich
671
725
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
1.016
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
4.345
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.107
vu-dong-can-khon
742
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.581
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.799
huyen-thien
589
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
759
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
833
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ