Truyện đọc nhiều

6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Ngã Bản Thuần Khiết
9 Loạn Thế Cuồng Đao

 Tiên hiệp

513
2.361
than-mo-2
285
2.769
than-mo
Thần mộ Thần Đông
5.964
tien-nghich
671
812
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
1.660
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.464
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.184
vu-dong-can-khon
1.257
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.807
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.799
huyen-thien
619
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
1.742
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
2.395
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
5.296
Dau-la-Dai-luc