Truyện đọc nhiều

6 Thanh Trà Đạm Phạn
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Ngã Bản Thuần Khiết
9 Loạn Thế Cuồng Đao
10 Thiên Tàm Thổ Đậu

 Tiên hiệp

513
1.817
than-mo-2
285
2.120
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.452
tien-nghich
671
769
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
1.538
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
5.493
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
8.708
vu-dong-can-khon
1.143
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.601
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
4.103
huyen-thien
606
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
1.510
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
1.376
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
1.806
Dau-la-Dai-luc