Tiên hiệp

513
3.388
than-mo-2
285
3.018
than-mo
Thần mộ Thần Đông
8.323
tien-nghich
671
964
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
3.263
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
9.383
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
12.315
vu-dong-can-khon
1.569
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
814
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.273
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.644
huyen-thien
694
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
868
1.222
tien-ma-bien
2.178
duoc-than
613
3.780
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
5.529
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
13.622
Dau-la-Dai-luc