Truyện đọc nhiều

6 Ngã Bản Thuần Khiết
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Loạn Thế Cuồng Đao
10 Thiên Tàm Thổ Đậu

 Tiên hiệp

513
1.808
than-mo-2
285
2.062
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.259
tien-nghich
671
726
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
1.021
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
4.390
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.115
vu-dong-can-khon
1.122
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.587
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.814
huyen-thien
592
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
613
888
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
845
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
1.275
Dau-la-Dai-luc