Tiên hiệp

513
2.918
than-mo-2
285
2.937
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.075
tien-nghich
671
906
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
3.117
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.687
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.717
vu-dong-can-khon
1.309
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.256
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.620
huyen-thien
682
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
1.859
duoc-than
613
2.960
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
vu-cuc-thien-ha
4.870
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
443
10.147
Dau-la-Dai-luc