Truyện đọc nhiều

1 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2 Anh Giai Ngây Thơ
3 Thanh Trà Đạm Phạn
4 Xích Tuyết
5 Xích Tuyết
6 Dạ Độc Túy

 Huyền huyễn

674
10.363
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
9.046
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
2.142
hi-du-hoa-tung