Truyện đọc nhiều

1 Anh Giai Ngây Thơ
2 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4 Thanh Trà Đạm Phạn
5 Dạ Độc Túy
6 Xích Tuyết

 Huyền huyễn

674
24.926
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
44.032
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
15.063
hi-du-hoa-tung
2.337
luu-manh-lao-su