Truyện đọc nhiều

1 Anh Giai Ngây Thơ
2 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3 Thanh Trà Đạm Phạn
4 Xích Tuyết
5 Xích Tuyết
6 Dạ Độc Túy

 Huyền huyễn

674
12.971
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
14.396
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
5.581
hi-du-hoa-tung