Truyện đọc nhiều

1 Anh Giai Ngây Thơ
2 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3 Thanh Trà Đạm Phạn
4 Xích Tuyết
5 Dạ Độc Túy
6 Xích Tuyết

 Huyền huyễn

674
34.315
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
57.497
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
22.648
hi-du-hoa-tung
4.740
luu-manh-lao-su