Truyện đọc nhiều

1 Cửu Dã Thần Tây
2 Đương Mộc Đương Trạch
4 Hoại Phi Vãn Vãn
5 Tây Lâu Tiểu Nam
6 Lục Nguyệt Hạo Tuyết
7 Trần Lạc Hoa

 Cung đấu

57
500+
tham-cung
Thâm Cung Trần Lạc Hoa
352
500+
gia-cat-linh-An
83
500+
De-hoang-phi
Đế Hoàng Phi Hoại Phi Vãn Vãn
500+
cung---me-tam-ky
Cung - Mê Tâm Ký Đương Mộc Đương Trạch