Truyện đọc nhiều

1 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2 Thần Đông
4 Thần Đông
5 Xích Tuyết
6 Ngã Cật Tây Hồng Thị
7 Vô Tội

 Kỳ huyễn

513
1.826
than-mo-2
285
2.275
than-mo
Thần mộ Thần Đông
809
1.638
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
674
25.970
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch