Truyện đọc nhiều

1 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2 Thần Đông
3 Thần Đông
5 Ngã Cật Tây Hồng Thị
6 Xích Tuyết
7 Vô Tội

 Kỳ huyễn

513
1.808
than-mo-2
285
2.062
than-mo
Thần mộ Thần Đông
809
1.021
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
674
12.971
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch