Truyện đọc nhiều

6 Hạ Nhật Dịch Lãnh
7 Ám Ma Sư
8 Đường Gia Tam Thiếu
9 Cao Lâu Đại Hạ
10 Thương Thiên Bạch Hạc

 Khoa huyễn

983
948
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
984
4.103
huyen-thien
611
500+
tap-Do
Tạp Đồ Phương Tưởng
443
1.806
Dau-la-Dai-luc