Truyện đọc nhiều

6 Đường Gia Tam Thiếu
7 Hạ Nhật Dịch Lãnh
8 Ám Ma Sư
9 Ta Là Lão Ngũ
10 Cao Lâu Đại Hạ

 Khoa huyễn

983
1.039
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
984
5.799
huyen-thien
611
500+
tap-Do
Tạp Đồ Phương Tưởng
443
5.296
Dau-la-Dai-luc