Truyện đọc nhiều

6 Hạ Nhật Dịch Lãnh
7 Ám Ma Sư
8 Cao Lâu Đại Hạ
9 Đường Gia Tam Thiếu
10 Thương Thiên Bạch Hạc

 Khoa huyễn

983
785
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
984
2.814
huyen-thien
611
500+
tap-Do
Tạp Đồ Phương Tưởng
443
1.275
Dau-la-Dai-luc