Truyện đọc nhiều

6 Hạ Nhật Dịch Lãnh
7 Đường Gia Tam Thiếu
8 Ám Ma Sư
9 Cao Lâu Đại Hạ
10 Ta Là Lão Ngũ

 Khoa huyễn

983
1.024
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
984
5.687
huyen-thien
611
500+
tap-Do
Tạp Đồ Phương Tưởng
443
3.377
Dau-la-Dai-luc