Viễn cổ thần thoại

9.437
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
3.389
than-mo-2
285
3.019
than-mo
Thần mộ Thần Đông
13.135
vu-dong-can-khon
1.591
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
9.653
huyen-thien
4.374
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien