Viễn cổ thần thoại

10.194
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
4.501
than-mo-2
285
3.646
than-mo
Thần mộ Thần Đông
13.148
vu-dong-can-khon
2.179
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
10.111
huyen-thien
7.088
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien