Viễn cổ thần thoại

9.431
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
3.304
than-mo-2
285
2.980
than-mo
Thần mộ Thần Đông
11.755
vu-dong-can-khon
1.329
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
9.460
huyen-thien
4.347
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien