Viễn cổ thần thoại

9.320
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.955
than-mo-2
285
2.944
than-mo
Thần mộ Thần Đông
11.723
vu-dong-can-khon
1.319
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
8.621
huyen-thien
4.322
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien