Đông phương bối cảnh

9.437
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
3.389
than-mo-2
285
3.019
than-mo
Thần mộ Thần Đông
8.406
tien-nghich
809
3.264
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
9.434
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
13.135
vu-dong-can-khon
800
815
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.365
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.653
huyen-thien
674
59.834
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4.374
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
2.178
duoc-than
625
500+
ngu-hanh-thien
5.533
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ