Đông phương bối cảnh

9.009
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.747
than-mo-2
285
2.847
than-mo
Thần mộ Thần Đông
6.800
tien-nghich
809
2.084
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.582
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.836
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.821
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
6.892
huyen-thien
674
42.761
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4.234
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
1.811
duoc-than
625
500+
ngu-hanh-thien
3.323
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ