Đông phương bối cảnh

9.301
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.918
than-mo-2
285
2.937
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.075
tien-nghich
809
3.132
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.687
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.717
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.256
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.620
huyen-thien
674
50.235
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4.298
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
1.859
duoc-than
625
500+
ngu-hanh-thien
4.870
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ