Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
2 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4 Kiếm Du Thái Hư
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Cửu Đương Gia
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Nhĩ Căn
10 Ô Sơn

 Đông phương bối cảnh

6.965
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.817
than-mo-2
285
2.120
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.452
tien-nghich
809
1.538
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
5.493
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
8.708
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.601
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
4.103
huyen-thien
674
17.330
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3.875
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
625
500+
ngu-hanh-thien
1.376
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ