Truyện đọc nhiều

1 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2 Cửu Đương Gia
4 Kiếm Du Thái Hư
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Cửu Đương Gia
9 Thiên Tàm Thổ Đậu
10 Nhĩ Căn

 Đông phương bối cảnh

7.618
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.361
than-mo-2
285
2.769
than-mo
Thần mộ Thần Đông
5.964
tien-nghich
809
1.660
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
6.464
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.184
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.807
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.799
huyen-thien
674
33.289
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4.213
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
625
500+
ngu-hanh-thien
2.395
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ