Truyện đọc nhiều

1 Cửu Đương Gia
3 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4 Kiếm Du Thái Hư
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Cửu Đương Gia
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Nhĩ Căn
10 Yếm Bút Tiêu Sinh

 Đông phương bối cảnh

6.070
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.808
than-mo-2
285
2.062
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.259
tien-nghich
809
1.021
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
4.390
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.115
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.587
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.814
huyen-thien
674
12.971
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3.569
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
625
500+
ngu-hanh-thien
845
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ