Đông phương bối cảnh

9.431
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
3.303
than-mo-2
285
2.980
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.821
tien-nghich
809
3.233
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
9.281
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.755
vu-dong-can-khon
800
812
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.266
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.460
huyen-thien
674
57.254
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4.347
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
2.177
duoc-than
625
500+
ngu-hanh-thien
5.514
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ