Đông phương bối cảnh

9.320
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.955
than-mo-2
285
2.944
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.387
tien-nghich
809
3.227
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
7.536
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.721
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
5.258
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.621
huyen-thien
674
50.641
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4.322
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
2.165
duoc-than
625
500+
ngu-hanh-thien
5.150
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ