Truyện đọc nhiều

2 Cửu Đương Gia
3 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4 Kiếm Du Thái Hư
5 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Cửu Đương Gia
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Nhĩ Căn
10 Phương Tưởng

 Đông phương bối cảnh

6.020
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.294
than-mo-2
285
1.620
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.013
tien-nghich
809
1.016
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
4.345
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.107
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.581
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.799
huyen-thien
674
10.363
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3.314
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
625
500+
ngu-hanh-thien
833
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ