Truyện đọc nhiều

6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Lãm Nguyệt Thu Phong
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Loạn Thế Cuồng Đao
10 Phương Tưởng

 Dị thế đại lục

38
500+
khai-hoan-ca
Khải hoàn ca Mộng Điệp Ký
4.345
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.107
vu-dong-can-khon
1.581
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
616
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
589
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
3.314
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
500+
vu-cuc-thien-ha
625
500+
ngu-hanh-thien