Truyện đọc nhiều

6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Loạn Thế Cuồng Đao
8 Ngã Bản Thuần Khiết
9 Thiên Tàm Thổ Đậu
10 Yếm Bút Tiêu Sinh

 Dị thế đại lục

38
500+
khai-hoan-ca
Khải hoàn ca Mộng Điệp Ký
5.890
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
9.262
vu-dong-can-khon
1.618
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
1.024
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
612
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
4.163
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
500+
vu-cuc-thien-ha
625
500+
ngu-hanh-thien
443
3.377
Dau-la-Dai-luc