Truyện đọc nhiều

6 Thiên Tàm Thổ Đậu
7 Ngã Bản Thuần Khiết
8 Loạn Thế Cuồng Đao
9 Thiên Tàm Thổ Đậu
10 Yếm Bút Tiêu Sinh

 Dị thế đại lục

38
500+
khai-hoan-ca
Khải hoàn ca Mộng Điệp Ký
5.493
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
8.708
vu-dong-can-khon
1.601
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
948
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
606
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
3.875
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
500+
vu-cuc-thien-ha
625
500+
ngu-hanh-thien
443
1.806
Dau-la-Dai-luc