Dị thế đại lục

38
500+
khai-hoan-ca
Khải hoàn ca Mộng Điệp Ký
6.582
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.836
vu-dong-can-khon
1.821
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
461
526
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
1.060
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
636
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
4.234
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
628
thien-vu
Thiên Vu Cửu Hanh
500+
vu-cuc-thien-ha
625
500+
ngu-hanh-thien
443
7.425
Dau-la-Dai-luc