Truyện đọc nhiều

1 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
4 Ngã Bản Thuần Khiết
5 Loạn Thế Cuồng Đao
7 Thắng Kỷ
8 Thương Thiên Bạch Hạc
9 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

 Chuyển thế trọng sinh

461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
616
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
674
10.363
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
833
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ