Truyện đọc nhiều

6 Loạn Thế Cuồng Đao
7 Thắng Kỷ
8 Thương Thiên Bạch Hạc
9 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

 Chuyển thế trọng sinh

461
519
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
1.039
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
674
34.316
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2.399
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ