Truyện đọc nhiều

6 Loạn Thế Cuồng Đao
7 Thắng Kỷ
8 Thương Thiên Bạch Hạc
9 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

 Chuyển thế trọng sinh

461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
963
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
674
24.927
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
1.873
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ