Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

11.752
vu-dong-can-khon
8.233
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu