Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

13.148
vu-dong-can-khon
10.198
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu