Chủ đề: Truyện đọc nhiều

69.008
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
674
42.161
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
969
26.431
hi-du-hoa-tung
10.469
vu-dong-can-khon
9.151
luu-manh-lao-su
9.009
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
443
7.413
Dau-la-Dai-luc
984
6.875
huyen-thien
6.800
tien-nghich
6.579
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
4.928
quan-than
Quan Thần Hà Thường Tại
510
4.860
long-xa-dien-nghia
4.234
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
3.323
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
549
3.234
tong-y
Tống y Mộc Dật
285
2.846
than-mo
Thần mộ Thần Đông
513
2.746
than-mo-2
809
2.078
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
293
1.987
phuong-tu-hoang
1.821
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
1.786
duoc-than
613
1.752
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
766
1.480
vuong-phi-13-tuoi
1.280
gia-thien
Già thiên Thần Đông
983
1.060
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
26
924
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
671
818
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
147
758
Am-duc
Ám Dục Thánh Yêu
658
cau-ma
Cầu Ma Nhĩ Căn
635
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
628
thien-vu
Thiên Vu Cửu Hanh