Chủ đề: Truyện đọc nhiều

115.398
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
674
59.979
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
969
43.312
hi-du-hoa-tung
19.523
luu-manh-lao-su
443
13.944
Dau-la-Dai-luc
13.135
vu-dong-can-khon
984
9.655
huyen-thien
9.441
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
9.439
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
8.414
tien-nghich
5.533
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
5.490
quan-than
Quan Thần Hà Thường Tại
510
5.392
long-xa-dien-nghia
5.368
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
4.507
thon-phe-tinh-khong
4.377
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
549
3.882
tong-y
Tống y Mộc Dật
613
3.783
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
513
3.389
than-mo-2
809
3.264
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
285
3.063
than-mo
Thần mộ Thần Đông
2.181
duoc-than
293
2.139
phuong-tu-hoang
2.110
y-Dao-quan-Do
2.010
thien-vu
Thiên Vu Cửu Hanh
1.596
gia-thien
Già thiên Thần Đông
766
1.491
vuong-phi-13-tuoi
173
1.421
7-ngay-An-Ai
868
1.224
tien-ma-bien
1.221
di-the-ta-quan
1.194
quan-thuat
Quan Thuật Cẩu Bào Tử
983
1.074
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc