Chủ đề: Truyện đọc nhiều

91.764
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
674
50.537
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
969
36.318
hi-du-hoa-tung
14.492
luu-manh-lao-su
11.721
vu-dong-can-khon
443
10.688
Dau-la-Dai-luc
9.320
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
984
8.621
huyen-thien
7.533
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
7.362
tien-nghich
5.428
quan-than
Quan Thần Hà Thường Tại
5.258
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
5.150
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
510
4.882
long-xa-dien-nghia
4.322
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
549
3.714
tong-y
Tống y Mộc Dật
809
3.227
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
613
2.964
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
513
2.955
than-mo-2
285
2.944
than-mo
Thần mộ Thần Đông
2.165
duoc-than
293
2.108
phuong-tu-hoang
2.009
thien-vu
Thiên Vu Cửu Hanh
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
1.319
gia-thien
Già thiên Thần Đông
868
1.156
tien-ma-bien
983
1.072
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
671
906
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
461
894
tac-Dam
Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu