Chủ đề: Truyện đọc nhiều

99.181
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
674
54.068
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
969
38.253
hi-du-hoa-tung
15.449
luu-manh-lao-su
11.752
vu-dong-can-khon
443
11.006
Dau-la-Dai-luc
9.390
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
984
8.624
huyen-thien
7.712
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
7.533
tien-nghich
5.432
quan-than
Quan Thần Hà Thường Tại
5.322
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
5.261
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
510
5.246
long-xa-dien-nghia
4.336
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
549
3.723
tong-y
Tống y Mộc Dật
809
3.229
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
613
2.972
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
513
2.965
than-mo-2
285
2.952
than-mo
Thần mộ Thần Đông
2.171
duoc-than
293
2.119
phuong-tu-hoang
2.010
thien-vu
Thiên Vu Cửu Hanh
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
1.321
gia-thien
Già thiên Thần Đông
868
1.159
tien-ma-bien
983
1.073
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
671
963
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
461
894
tac-Dam
Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu