Chủ đề: Truyện đọc nhiều

109.748
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
674
57.254
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
969
41.361
hi-du-hoa-tung
17.297
luu-manh-lao-su
443
12.437
Dau-la-Dai-luc
11.755
vu-dong-can-khon
984
9.460
huyen-thien
9.431
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
9.281
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
7.819
tien-nghich
5.514
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
5.451
quan-than
Quan Thần Hà Thường Tại
510
5.381
long-xa-dien-nghia
5.266
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
4.347
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
549
3.827
tong-y
Tống y Mộc Dật
613
3.721
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
513
3.303
than-mo-2
809
3.233
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
285
2.980
than-mo
Thần mộ Thần Đông
2.177
duoc-than
293
2.131
phuong-tu-hoang
2.010
thien-vu
Thiên Vu Cửu Hanh
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
1.329
gia-thien
Già thiên Thần Đông
1.300
y-Dao-quan-Do
868
1.195
tien-ma-bien
983
1.074
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
671
963
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử