Chủ đề: Truyện đề cử

7.618
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.361
than-mo-2
510
4.842
long-xa-dien-nghia
285
2.769
than-mo
Thần mộ Thần Đông
5.964
tien-nghich
766
1.414
vuong-phi-13-tuoi
6.464
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
10.184
vu-dong-can-khon
1.807
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.799
huyen-thien
674
33.294
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.213
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
920
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
1.633
phuong-tu-hoang
613
1.742
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
54.874
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
21.613
hi-du-hoa-tung