Chủ đề: Truyện đề cử

10.194
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
4.501
than-mo-2
510
5.423
long-xa-dien-nghia
285
3.646
than-mo
Thần mộ Thần Đông
8.487
tien-nghich
766
1.501
vuong-phi-13-tuoi
10.201
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
13.148
vu-dong-can-khon
5.421
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
10.111
huyen-thien
674
64.734
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
617
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
7.147
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
938
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
2.144
phuong-tu-hoang
613
4.108
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
117.577
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
46.794
hi-du-hoa-tung
500+
quan-gia
Quan Gia Hãm Bính