Chủ đề: Truyện đề cử

7.514
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.826
than-mo-2
510
4.797
long-xa-dien-nghia
285
2.277
than-mo
Thần mộ Thần Đông
5.513
tien-nghich
766
1.404
vuong-phi-13-tuoi
5.890
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
9.281
vu-dong-can-khon
1.618
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
5.687
huyen-thien
674
25.970
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.163
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
915
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
1.335
phuong-tu-hoang
613
1.703
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
44.963
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
15.202
hi-du-hoa-tung