Chủ đề: Truyện đề cử

9.390
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.965
than-mo-2
510
5.246
long-xa-dien-nghia
285
2.952
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.533
tien-nghich
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
7.710
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.752
vu-dong-can-khon
5.261
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.624
huyen-thien
674
54.019
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
608
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.336
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
2.119
phuong-tu-hoang
613
2.968
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
99.127
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
38.237
hi-du-hoa-tung
500+
quan-gia
Quan Gia Hãm Bính