Chủ đề: Truyện đề cử

6.965
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.817
than-mo-2
510
4.465
long-xa-dien-nghia
285
2.120
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.452
tien-nghich
766
1.400
vuong-phi-13-tuoi
5.493
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
8.708
vu-dong-can-khon
1.601
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
4.105
huyen-thien
674
17.330
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
3.875
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
912
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
613
1.513
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
29.693
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
10.271
hi-du-hoa-tung