Chủ đề: Truyện đề cử

9.320
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.955
than-mo-2
510
4.882
long-xa-dien-nghia
285
2.944
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.362
tien-nghich
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
7.533
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.721
vu-dong-can-khon
5.258
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.621
huyen-thien
674
50.539
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
597
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.322
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
2.108
phuong-tu-hoang
613
2.964
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
91.769
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
36.318
hi-du-hoa-tung