Chủ đề: Truyện đề cử

9.437
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
3.389
than-mo-2
510
5.392
long-xa-dien-nghia
285
3.019
than-mo
Thần mộ Thần Đông
8.406
tien-nghich
766
1.489
vuong-phi-13-tuoi
9.434
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
13.135
vu-dong-can-khon
5.365
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.653
huyen-thien
674
59.834
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
611
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.374
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
2.139
phuong-tu-hoang
613
3.783
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
115.332
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
42.647
hi-du-hoa-tung
500+
quan-gia
Quan Gia Hãm Bính