Chủ đề: Truyện đề cử

9.431
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
3.303
than-mo-2
510
5.381
long-xa-dien-nghia
285
2.980
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.821
tien-nghich
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
9.281
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.755
vu-dong-can-khon
5.266
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
9.460
huyen-thien
674
57.254
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
610
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.347
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
2.131
phuong-tu-hoang
613
3.721
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
109.772
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
41.361
hi-du-hoa-tung
500+
quan-gia
Quan Gia Hãm Bính