Chủ đề: Truyện đề cử

9.301
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
2.918
than-mo-2
510
4.881
long-xa-dien-nghia
285
2.937
than-mo
Thần mộ Thần Đông
7.075
tien-nghich
766
1.482
vuong-phi-13-tuoi
6.687
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
11.717
vu-dong-can-khon
5.256
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
8.620
huyen-thien
674
50.235
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
595
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
4.298
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
937
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
293
2.108
phuong-tu-hoang
613
2.960
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
88.355
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
34.332
hi-du-hoa-tung