Chủ đề: Truyện đề cử

6.070
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.808
than-mo-2
510
4.308
long-xa-dien-nghia
285
2.062
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.259
tien-nghich
766
1.400
vuong-phi-13-tuoi
4.390
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
6.115
vu-dong-can-khon
1.587
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.814
huyen-thien
674
12.971
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
3.569
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
26
864
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
613
888
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
14.396
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
969
5.581
hi-du-hoa-tung