Truyện ngôn tình

 Truyện sắc hiệp

 Truyện tiên hiệp

 Truyện huyền huyễn

 Truyện kỳ huyễn

513
2.514
than-mo-2
285
2.809
than-mo
Thần mộ Thần Đông
809
1.676
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
674
39.780
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch

 Truyện khoa huyễn