Truyện ngôn tình

 Truyện sắc hiệp

 Truyện tiên hiệp

 Truyện huyền huyễn

 Truyện kỳ huyễn

513
1.830
than-mo-2
285
2.292
than-mo
Thần mộ Thần Đông
809
1.642
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
674
28.235
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch

 Truyện khoa huyễn